Ostateczny podział na sesje tematyczne zostanie dokonany na podstawie materiałów zakwalifikowanych do prezentacji

 

Na konferencji przedstawione zostaną zaproszone referaty plenarne, referaty tematyczne i postery z zakresu:

Asurowce i półprodukty ceramiczne (surowce ilaste i skaleniowe oraz ich substytuty, topniki i surowce schudzające, fryty i szkliwa ceramiczne)

Bproszki i pigmenty ceramiczne oraz innowacje w zakresie ich syntez

Cprocesy ceramiczne (rozdrabnianie, reologia mas ceramicznych, suszenie, teoria i praktyka spiekania, techniki szkliwienia i zdobienia, sterowanie procesami produkcyjnymi)

D ochrona środowiska w przemyśle ceramicznym

E charakterystyka wyrobów (metody badań, zarządzanie jakością, normalizacja i certyfikacja, modelowanie i symulacje komputerowe w ceramice)

Fceramika tradycyjna i zaawansowana (porcelana i fajans, płytki ścienne i podłogowe, materiały ogniotrwałe, ceramika budowlana, kompozyty, warstwy ceramiczne, ceramika w architekturze)

N –  Contemporary Bioceramics (sesja specjalna)

P –  Extraordinary Boride Ceramics for Advanced Engineering Applications (sesja specjalna)

 

 

11 - 12 września planowane są workshopy poświęcone: Extraordinary Boride Ceramics for Advanced Engineering Applications oraz  Współczesnej Bioceramice. Podczas każdego  workshopu zostanie wygłoszonych od 4 do 6 zaproszonych referatów tematycznych. Uczestnicy zainteresowani tymi tematykami mogą zgłaszać swoje prace w formie posterów w sesjach specjalnych N i P. (wkrótce szczegółowe informacje na stronie www workshopu)

Podczas konferencji planowany jest konkurs na najlepszy poster wśród doktorantów i studentów. Prosimy doktorantów i studentów o zgłaszanie prac.