do 18 kwietnia 2016

zgłaszanie uczestnictwa

do 20 maja 2016

akceptacja treści nadesłanych referatów/posterów

do 30 czerwca 2016

wnoszenie opłat konferencyjnych

do 31 lipca 2016

ostateczny program konferencji

do 14 września 2016

nadsyłanie pełnych tekstów referatów/posterów