Konferencja odbędzie się w dniach 11 - 14 września 2016 roku. Miejscem konferencji jest Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

11 września planowany jest workshop poświęcony Extraordinary Boride Ceramics for Advanced Engineering Applications organizowany przez WIMiC AGH, natomiast 12 września planowany jest workshop poświęcony Współczesnej Bioceramice organizowany przez Polskie Towarzystwo Ceramiczne.

Zgłoszenia udziału można dokonać poprzez stronę internetową konferencji: www.pc2016.pl

Językami konferencji będą polski i angielski. Wygłaszane referaty będą tłumaczone symultanicznie.

Uczestnicy sami rezerwują i opłacają  hotele. Wykaz hoteli położonych najbliżej miejsca konferencji i jednocześnie jednych z najtańszych można znaleźć na stronie: www.taniehostele.pl.

Organizatorzy polecają studencki hotel “Alfa” tel. 012  637 43 25