Prof. Tadeusz Słomka

J. M. Rektor

Akademii G├│rniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie

 

Prof. Jerzy Lis

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

 

Prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju